Asten-Someren
IVN
zaterdag22aug2020

Activiteiten in Coronatijd

In september starten de werkgroepen weer met hun activiteiten. Daarbij volgen zij de door de overheid gestelde maatregelen. Als gevolg hiervan vervallen sommige eerder geplande activiteiten en zijn extra maatregelen getroffen. Zo is de Stulp “corona proof” gemaakt, gaan deelnemers aan activiteiten op eigen gelegenheid naar het vertrekpunt (dus niet bij de Stulp) en is het aantal deelnemers per gids beperkt tot 10.

Wij vragen U verder aanwijzingen en instructies te volgen!

Voor de werkgroepen Senioren en Vogelwerkgroep is een nieuw jaarprogramma op de website aanwezig. Voor de werkgroep Veldiologie zal deze medio september volgen.

Heeft U vragen omtrent activiteiten? Neem gerust contact op met één van de contactpersonen van de werkgroep, met het secretariaat (0493 - 694 032, mevrouw M. de Jongh) of stuur een mail naar pr@ivnastensomeren.nl

Indien de situatie omtrent Covid-19 in negatieve zin verandert kunnen activiteiten alsnog worden afgelast. Wij proberen u zo spoedig mogelijk hierover te informeren.