10 jaar natuurinventarisatie golfbaan Het Woold

10 jaar natuurinventarisatie golfbaan Het Woold

Asten-Someren 7 februari 2021

Tien jaar geleden is ter plaatse van landbouwgebied aan de Gezandebaan te Asten-Heusden een 18-holes golfbaan aangelegd. Gelijktijdig ontstond de Natuurwerkgroep IVN het Woold en recent leverden zij hun inventarisatieverslag over 2020 in. Nu in 2020 kunnen we constateren dat, na 10 jaren inventariseren, de flora zich heeft ontwikkeld tot bijna 350 soorten planten, waaronder sporenplanten, kruidachtige planten en houtachtige gewassen zoals bomen en struiken. Ook de fauna heeft zich als gevolg van de verschillende biotopen met veel wilde bloemen als leefgebied, bijzonder ontwikkeld zij het dat dit de laatste jaren, vooral door de droogte, lijkt te stagneren. Het aantal waargenomen soorten vogels op de golfbaan is in de loop der jaren tot ca. 150 soorten toegenomen. Al met al mooie resultaten die laten zien dat een golfbaan met goed op de natuur gericht beheer een verrijking voor de natuur kan zijn.

In ons blad de Schreever komen wij in de lente uitgave terug op dit onderwerp.

Deel deze pagina