Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen levert u een meerwaarde op voor uzelf én uw omgeving.

Met goedkope voorzieningen in en om uw woning of bedrijfspand zorgt u ervoor dat diersoorten als huismus, gierzwaluw en dwergvleermuis een onderkomen hebben. Zij leven van allerlei insecten en spelen daardoor een belangrijke rol in ons ecosysteem.  Door bij het bouwen en renoveren rekening te houden met de natuur levert u op een makkelijke én goedkope wijze een belangrijke bijdrage aan de natuur en biodiversiteit in uw omgeving.

Dát is natuurinclusief bouwen!

Stad en dorp zijn niet alleen onze woonomgeving, maar ook die van wilde planten en dieren. Ooit was de huismus een zeer algemene stadsvogelsoort die nestelde onder dakpannen in ieder huis in elke straat. Door het isoleren van gebouwen, verdwenen nestmogelijkheden, gingen de aantallen sterk achteruit en kwam die doodgewone huismus op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten. Een vergelijkbaar verhaal gaat op voor andere soorten die in en direct rondom onze gebouwen leven. Deze soorten zijn nu afhankelijk geworden van het bewust in de bouw meenemen van hun woonwensen.

Samen met de gemeenten Asten en Someren promoot IVN Asten-Someren natuurinclusief bouwen.

We richten ons hierbij speciaal op maatregelen voor vogels en vleermuizen. Maatregelen die u zelf eenvoudig en met weinig kosten kunt toepassen!

Op deze site treft u allerlei informatie aan, van achtergrondinformatie tot concrete voorbeelden en installatievoorschriften:

  • Algemene informatie, praktijkvoorbeelden en informatie over leveranciers van producten treft u hier aan. Ook voor wie geen bouw/verbouwplannen heeft maar toch nestgelegenheden wil creëren treft de nodige informatie aan.
  • Bent u op zoek naar productspecificaties en installatie richtlijnen dan vindt u die hier.