Open avond: Verrassingen Natuurbegraafplaats Schoorsveld

Een lid van de insecten werkgroep van de KNNV afdeling Eindhoven, is als adviseur betrokken bij het beheer van natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze.
Op verzoek van Schoorsveld is gevraagd om te kijken of leden van deze werkgroep een insecteninventarisatie kunnen uitvoeren aanvullend op de zes jaarlijkse standaard monitoring van SNL-soorten bestaande uit dagvlinders, libellen en sprinkhanen e.a.
aangevuld met bosmierennesten, uitgevoerd door ecologisch adviesbureau STARO.

Het Schoorsveld is betrekkelijk kort geleden ingericht als Natuurbegraafplaats. Voor 2016 bestond het gebied overwegend uit een generatie naaldbos op een voormalige heideontginning. Bij de inrichting van de Natuurbegraafplaats is een deel van het productiebos verwijderd en is de open ruimte ingericht met het herstellen van enkele voormalige vennen waarbij het vrijgekomen zand is gebruikt voor het ophogen van de open terreindelen. Het uit de vennen vrijgekomen zand kent geen sporen van uitloging van mineralen zoals dit bij veel omliggende heideterreinen het geval is.

Het Schoorsveld heeft dan ook een gezonde voedingsbodem voor veel aan zand gebonden flora. Naast dop- en struikheide zijn dit vele soorten kruiden van de zandgronden. Een deel van de kruidenrijke flora die momenteel op het Schoorsveld aanwezig komt van door de beheerder aangevoerde zadenmengsels. Een ander deel, meest bestaande uit composieten is waarschijnlijk komen aanwaaien.

Wat opvalt is dat de begroeiing van de graven van graf tot graf verschilt. Dit heeft zeker te maken met de ontwikkeling die de flora doormaakt na het sluiten van een graf. In tijd en ruimte maakt elk graf zijn eigen ontwikkeling door. Je ziet dan ook een duidelijke ontwikkeling tussen recente graven en de al wat oudere. Dit vertaalt zich ook in de (bijen, wespen) soorten die gevonden zijn. De laatst genoemde groep krijgt deze avond de meeste aandacht. Daarnaast zijn grote delen van het open gebied nog niet of hooguit spaarzaam begroeid. Dit is mede te danken aan de vorm van maaibeheer. Hierdoor is er veel ruimte voor graafbijen, graafwespen en andere bodem bewonende insectensoorten die afhankelijke zijn van open pioniersvegetaties.

Ad Brouwers zal tijdens onze maandelijkse open avond ingaan op de ontwikkelingen.

Stippelberg
Waar
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Ontdek meer over

Deel deze pagina