Natuur & Landschap

De werkgroep Natuur & Landschap zet zich in voor het verrijken van de natuur. Zij doet dit door het realiseren van projecten en initiatieven voor de aanleg van nieuwe natuur, het verbeteren van bestaande natuur en het uitvoeren van onderhoud.

Hierbij worden behalve met natuur ook cultuurhistorie, recreatie en leefomgeving betrokken.

Voorbeelden van projecten zijn: het op natuurlijke en biologische wijze herinrichten van een vijver in een woonwijk, het beschermen van een dassenburcht, het opstellen van een inrichtingsplan voor een ecologische verbindingszone, het organiseren van natuurwerkdagen, het plaatsen van een beschermingshek rondom een historische boom etc.

Bij de projecten wordt actief samenwerking opgezocht met de gemeenten, waterschappen, andere natuurorganisaties, belanghebbenden en inwoners van de gemeenten Asten en Someren.

De werkgroep wordt aangestuurd vanuit een kleine kerngroep. Voor specifieke projecten en activiteiten worden telkens projectgroepen samengesteld.

Meer informatie.

De heer Gerard Claassen 06 - 2289 2965 email