Kapellerput

Het gebied is een boeiend stukje Brabants landschap van ±25 ha met een afwisseling van het specifieke loofbos van de arme zandgrond met een heideveld, een beekdal, stuifduinen en een aantal vennen.

Wat dit gebied heel bijzonder maakt is de Sterkselse Aa, een sterk meanderend beekje dat bij kasteel  Heeze samen met de Grote Aa, de Kleine Dommel vormt. Langs de Sterkselse Aa kan het heel nat zijn en kunnen in het voorjaar verschillende koppeltjes ijsvogels worden gespot. De vegetatie is hier interessant.

Het gebied grenst aan de Herbertusbossen.