Deurnese en Mariapeel

Het natuurgebied ligt op de grens van Noord-Brabant en Limburg en is een overblijfsel van het vroeger wijdt uitgestrekte peellandschap.

Het is een veelzijdig natuurgebied. Moerassen, veenplassen, heidevelden en bossen wisselen elkaar af. Het is een uniek gebied met een zeldzame hoogveenvegetatie en een groot aanbod van planten en dieren.

n dit afwisselend landschap van ondoordringbare veenmoerassen, plassen, open heideterreinen, vlakten, bosjes en zandruggen groeien talloze bijzondere planten. Bovendien is het één van de rijkste vogelgebieden van West-Europa. Zeldzame vogels als de Blauwborst en de Roodborsttapuit komen hier voor en de bruine kiekendief wordt regelmatig gezien.