De Pan

De Pan is een weelderig en gevarieerd natuurgebied. Een gebied dat wordt afgewisseld door bos, heide, weilanden, akkers en natte gebieden.

Dwars door de Pan slingert de Sterkselsche Aa.

Tot begin van de twintigste eeuw bestond het gebied voor het grootste deel uit heide.

De oudste delen van het bos dateren uit deze tijd. Het relatief oude bos bevindt zich op de natte delen van het gebied rondom de beek. Waar droge en natte delen elkaar afwisselen is zo een gevarieerd bos ontstaan. De bossen bieden een schuilplaats aan veel dieren waaronder egels en reeën, maar ook de wielewaal en de boomklever is er te gast.

Op de natste plekken in het beekdal groeien Elzenbroekbossen. Het is een natuurlijk bos met elzen en wilgen. Het woord ‘broek’ betekent laaggelegen drassig land langs een beek.