De Oetert

Dit natuurgebied is ontstaan toen de Zuid-Willemsvaart werd gegraven. Het nieuwe kanaal sneed een bocht in het riviertje de Aa af. Het gebied was zo vochtig, dat het nauwelijks geschikt was voor landbouw. Alleen in de zomer werd het gebruikt als hooiland of grasland voor het vee. Op dit weinig bemeste gebied ontwikkelde zich blauwgraslanden. In het voorjaar kunt u genieten van o.a. de slanke sleutelbloem en de bosanemoon. Later in het jaar van de gevlekte en brede orchis, de moerasdistel en de grote ratelaar.

Wandelroute De Vlerken loopt via de De Vloeten en de Oetert (7 km).

Start vanaf parkeerplaats De Vloeten langs de weg tussen Lierop en Someren.