Algemene informatie, Praktijkvoorbeelden en informatie over leveranciers van producten

Wilt u meer weten, dan treft u met de links hierna een scala aan informatie aan.

Allereerst vindt u hier een brochure natuurinclusief bouwen met voorbeelden en richtlijnen. Hierin staan ook enkele leveranciers genoemd.

Ook deze folder  van Vogelbescherming Nederland geeft informatie waar U vogels of vleermuizen kunt aantreffen.

Met de checklist Groen Bouwen van Vogelbescherming Nederland en Zoogdierenvereniging Nederland kunt u advies op maat krijgen: www.checklistgroenbouwen.nl. Ook treft U hier informatie aan.

Bij het slopen of renoveren is het verstandig rekening te houden met wellicht aanwezige dieren. De Provincie Gelderland heeft hiervoor een informatieve brochure beschikbaar, deze treft u brochure slopen en renoveren aan.

Specifieke informatie over gierzwaluwen leest u in het kennisdocument Gierzwaluw.En de brochure vleermuisvriendelijk bouwen gaat verder in op dit onderwerp.  

Ook Vogelbescherming Nederland geeft informatie op www.vogelbescherming.nl

Ook beschikken zij over een aantal factsheets met achtergrondinformatie over vogels; deze vindt U op https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/gemeenten-bedrijven-bouwers/stadsvogelfactsheets