Asten-Someren
Natuur in de Buurt
Op
dinsdag28jun202219:00

Wandeling Julian's bos (LET OP: was 21-6)

Op 28 juni 2022 organiseert de werkgroep Veldbiologie een wandeling aan het Julian's bos.

Mocht u zin hebben om een keer mee te zoeken naar flora en fauna? 

Om 19.00 uur is het vertrek vanaf de kerk in Lierop. De startlocatie van de wandeing is bereikbaar via Luxa Terra linksaf, voorbij de hondensport, totdat je bij een bankje komt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via veldbio@ivnastensomeren.nl.

Julian's bos

In 2015 is door de familie Tielen een eerste bosperceel aangekocht van ongeveer 2 hectare. De reden hiervoor is onder andere gelegen in het verdrietige feit dat de familie Tielen op 22 december 2014 hun zoon Julian op 13jarige leeftijd verloor door een noodlottig verkeersongeval terwijl (schoon)vader Harrie op sterven lag, Harrie overleed twee dagen later op 24 december 2014. Met o.a. het bedrag van de erfenis van (schoon)vader werd het eerste bosperceel aangekocht. Na overleg met de eigenaar van een aanliggend bosperceel over de ligging van de perceelgrens, werd duidelijk dat die eigenaar het bosperceel wel wilde verkopen.
De aankoop van het perceel werd al snel een feit.

De bedoeling is om van dit perceel een mooi stukje natuur te maken. De naam was snel gevonden: het werd vernoemd naar de overleden zoon Julian.

Het doel van dit project is een bijdrage leveren aan het tegengaan van de afname van insecten. De eigenaar verwoordt het als volgt.

“Om dit doel te bereiken onderzoeken we welke vorm van bosbeheer het meest bijdraagt aan een zo gunstig mogelijk leefgebied voor met name insecten. Wij hebben het plan om zoveel mogelijk leefgebied voor insecten te creëren op een zo natuur- en milieuvriendelijke manier. Dit willen we realiseren door het bosperceel om te vormen naar een natuurlijker bos door middel van:

  • het omvormen van naaldbos naar gemengd loofbos,
  • het aanleggen van een ecologische wal,
  • het creëren van een poel/vernatting,
  • het toevoegen van kruiden en wildbloemen.

De heer Tielen is bezig met een opleiding tot ecoloog en heeft het IVN gevraagd om hem met raad en daad bij te staan inzake het monitoren van planten en eventuele insecten.

Algemene informatie

dinsdag 28 juni 2022 - 09:30 tot 12:00
Locatie: 
't Pastoorke
Moorsel 1
5715 PX Lierop
Nederland
Google Maps image