Asten-Someren
IVN
Op
maandag15apr201920:00

Voorjaarsoverleg

Op maandag 15 april 2019 vind het voorjaarsoverleg plaats in ons verenigingsgebouw de Stulp.

Vanaf 19.30 uur staat voor alle werkgroepleden de koffie klaar.

Ben op tijd zodat de vergadering om 20.00 uur kan beginnen.

Agenda Voorjaarsoverleg 2019

Datum: april 2019

Betreft: voorjaarsoverleg van 15 april om 20.00 uur in de Stulp

1. Opening

2. Verslag najaarsoverleg 2018

3. Mededelingen. - O.a. ontwikkelingen landelijk IVN

4. Leden activiteit. - Ledendag 25 mei - Ledenactiviteit september

5. Uitslag leden enquête.

6. Bespreking van de voorstellen vanuit de ALV tot het komen van meer inkomsten voor onze vereniging.

7. Rondgang langs de werkgroepen - Wat zijn de ontwikkelingen - Zijn er knelpunten of vragen

Algemene informatie

maandag 15 april 2019 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image