Asten-Someren
Landschap
Op
zondag09apr201713:30

Struinen door de nieuwe natuur van 't Molentje

Ten westen van het kanaal van Deurne, bij Meijel en Neerkant, ligt het Molentje. Het Molentje is een bijzonder gebied in de Peel, het lijkt merkwaardig veel op een Hollandse polder door de venige ondergrond, de smalle kaveltjes, het ontbreken van bebouwing, de hoge aanvoersloten en ook door de typerende flora (onder andere de echte koekoeksbloem) en fauna (tot voor kort broedde hier de grutto).

Het Limburgs en Brabants Molentje waren tot in de dertiger jaren van de vorige eeuw nog veengebieden waar turf gestoken werd. Na de afgraving van het veen is het gebied ontgonnen: over het restveen is een laag zand aangebracht en de grond is geschikt gemaakt voor landbouw- en weidegrond.  Het was een kleinschalig broeklandschap met hooilanden en singels, dat vanwege de natte omstandigheden vooral in gebruik was als grasland  (hooiland).  Later toen de afwatering verbeterd werd, werd het vrij intensief gebruikt als grasland en soms ook als  maïsland. 

Momenteel wordt het grootste deel van het gebied weer beheerd als natuur. In het Limburgs Molentje is de bouwvoor grotendeels afgegraven; hier is een voedselarm gebied ontstaan met een grote plas en enkele poelen. Het noordelijke Brabantse Molentje wordt als extensief grasland beheerd, dat moet een bloemrijk graslandengebied worden.

De wandeling voert langs het Kanaal van Deurne en over een struinpad door de nieuwe natuur van het Molentje, door de weilanden rondom de vogelplas. Tijdens de wandeling wordt verteld over het ontstaan van het gebied,  de natuurontwikkeling en beheersmaatregelen en de mogelijke gevolgen voor flora en fauna.

Wij adviseren om stevig en waterdicht schoeisel aan te trekken (struinpad kan erg drassig zijn).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mevrouw Joke Steeghs 0493-529 266 email

 

Algemene informatie

zondag 9 april 2017 - 13:30 tot 15:00
Locatie: 
Picknickbank nabij Molenbaan 35
Molenbaan 35
Meijel
Nederland
Google Maps image