Asten-Someren
Landschap
Op
dinsdag23aug202209:30

Senioren: Witven

De seniorenwandeling gaat naar het gebied rondom het Witven. Het thema van deze wandeling is: ant-verdrogingsmaatregelen.

De wandeling is circa 4,5 km en start vanaf de parkeerplaats aan het einde van de Beuvenlaan te Someren.

Meer informatie:

De heer Jo van Zanten

0493 - 492 827

email
De heer Frans van Houts 0493 - 311 789 email

In de periode van 2013 tot 2015 heeft de gemeente Someren grote werkzaamheden uitgevoerd rond het Beuven als anti verdrogings project.

Als u recentelijk op de Strabrechtse Heide bent geweest zal het u niet zijn ontgaan dat er grote werkzaamheden gaande zijn (geweest). Het doel van deze maatregelen is o.a. om de verdroging zoveel mogelijk tegen te gaan.
Brabantse vennen vervullen een (inter)nationaal belangrijke natuurfunctie, er komen zeer bijzonderde soorten planten en dieren in voor. Vennen zijn dan ook onze meest kostbare en fragiele natte natuurparels.

De meeste vennen zijn in de laatste ijstijd door uitwaaiing ontstaan. Ze liggen als een soort van ondiepe kommen als een groot plat bord in het landschap. Ondanks de soms grote vennen bevatten de meeste maar weinig water. Bovendien is venwater van nature voedselarm en het is juist deze combinatie van factoren die vennen zo bijzonder kwetsbaar maakt voor vermesting en verzuring. Het meest bekende ven is het Beuven in het (noord)oostelijk deel van de Strabrechtse Heide. Dit is het grootste, zwakgebufferde ven van ons land.

Algemene informatie

dinsdag 23 augustus 2022 - 09:30 tot 12:30
Locatie: 
Parkeerplaats Beuvenlaan (einde)
Beuvenlaan
Someren
Nederland
Google Maps image