Asten-Someren
Natuur in de Buurt
Op
dinsdag26mei202009:00

Senioren: Urkhovense zegge

Op dinsdag 26 mei gaat de seniorenwandeling naar de Urkhovense Zegge.

Vertrek om 9.00 uur bij IVN gebouw de Stulp. 

De wandeling is circa 5 km.

Het thema van deze wandeling is beekdallandschap en kleine Dommel.

Laarzen of waterdichte schoenen zijn aanbevolen.

Meer informatie over de wandeling:

De heer Jo van Zanten 0493 - 492 827 email
De heer Frans van Houts 0493 - 311 789 email

Urkhovense zeggen

De Urkhovense Zeggen is een natuurgebied in het Dommeldal tussen het Eindhovense stadsdeel Tongelre, Geldrop en Nuenen. Het gebied is gelegen aan weerszijden van de Kleine Dommel tussen het Eindhovens Kanaal en de Collse Watermolen. Dit natuurgebied omvat ook het Vloweitje en de Collse Zeggen.

Het is een broekbosgebied met grotendeels dichtgegroeide klotputten. Het gebied is aangewezen is als Natte Natuurparel en maakt deel uit van een Ecologische verbindingszone.

De Urkhovense Zeggen waren al in de 19e eeuw intensief in gebruik genomen door de mens, zij het in de vorm van een kleinschalig verkaveld landschap, met houtwallen, broekbossen, en moerassige graslanden. Deze graslanden werden als hooiland gebruikt en waren voedselarm, omdat ze niet bemest werden, maar wel hooi leverden. Ook waren er watermolens, ten behoeve waarvan de beek opgestuwd moest worden, waardoor sommige delen onder water liepen. Het elzenbroekbos was vroeger als hakhoutbos in gebruik. Gedurende de tweede helft van de 20e eeuw werd de landbouw steeds intensiever, werden kavels groter en soortenarmer, vond vermesting en verdroging plaats, en verdwenen de houtwallen. Sedert 1970 wordt een doelgericht natuurbeheer uitgevoerd. Sinds 1997 geniet de Zeggen en een groot deel van 't Coll een beschermde status door Rijk en Provincie. Binnen het reservaat zijn enkele schraalgraslandjes aanwezig.

Het meest opvallend aan de plantengroei in de Urkhovense zegge is het uitgestrekte rietveld aan de westzijde van de Kleine Dommel. Dit rietveld langs een laaglandbeek is in de wijde omgeving uniek en wordt nog geregeld gesneden.

In het elzenbroekbos vindt men Dotterbloem, Moerasvaren, Scherpe zegge en Hoge cyperzegge. Op de overgang naar de drogere delen is elzen-essenbos te vinden met Grote keverorchis, Eenbes en Gewone vogelmelk. Ook de Gevlekte dovenetel en de Slangenwortel worden hier waargenomen.

Op enkele plaatsen zijn nog schraallandsoorten aanwezig als Draadzegge en Welriekende nachtorchis. Op het schraalgrasland wordt verder niet alleen Spaanse ruiter aangetroffen, maar ook Vlozegge, Klein glidkruid, Gevlekte orchis, Rietorchis, Dwergzegge, Liggende vleugeltjesbloem, Heidekartelblad, Klokjesgentiaan, Schildereprijs, Beenbreek, Wilde gagel en Veldrus. Dichter naar de stroom toe vindt men voedselrijk rietland. De uiterst zeldzame Parnassia palustris heeft hier tot in de jaren 1990 standgehouden.

Ondanks de nabijheid van stedelijke bebouwing heeft men de volgende broedvogels waargenomen: Dodaars, Blauwborst, Watersnip, Porseleinhoen, Roodborsttapuit en Steenuil. Ook zijn de Roerdomp, Velduil, Blauwe kiekendief, Draaihals, IJsvogel, Paapje, Snor en Tureluur er gesignaleerd. De Varkensputten zijn genoemd naar de Waterral die een schreeuwend geluid maakt als een varken in paartijd.

Van de insecten kan de Vroege glazenmaker, een libel, worden genoemd.

Algemene informatie

dinsdag 26 mei 2020 - 09:00 tot 12:30
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image