Asten-Someren
Natuur in de Buurt
Op
woensdag09mrt202213:30

Senioren: Rondje Beuven

De seniorenwandeling gaat naar het Beuven en heeft het thema vernatting van Natura2000 gebied.

Vertrek vanaf parkeerplaats 't Jasper. De wandeling is circa 7 km.

Meer informatie:

De heer Jo van Zanten

0493 - 492 827

email
De heer Frans van Houts 0493 - 311 789 email

Het Beuven

Het Beuven maakt deel uit van Natura-2000 gebied de Strabrechtse heide. Het gebied kenmerkt zicht door heidevelden, kleine bosjes, vennen en stuifzanden welke elkaar afwisselen.

In augustus kleurt de heide paars en boven de vennen wemelt het van de libellen. Veenmos en moeraswolfsklauw groeien er volop. Door het prachtige landschap dwaalt een kudde Kempische heideschapen.

In het voorjaar broeden er slobeenden en zomertalingen rond de vennen.

Het Beuven is het grootste heideven van Nederland. Het is het leefgebied van de kleine watersalamander, rugstreeppad en heikikker. Aan de noordoostzijde van het Beuven staat een vogelkijkhut, van waar je een prachtig uitzicht hebt.

Algemene informatie

woensdag 9 maart 2022 - 13:30 tot 16:30
Locatie: 
Parkeerplaats 't Jasper
Bussersdijk
Lierop
Nederland
Google Maps image