Asten-Someren
Landschap
Op
woensdag10jul201913:00

Senioren: Groote Peel / Vossenberg

De seniorenwandeling gaat naar de Groote Peel / Vossenberg. Het thema van deze wandeling is: Hoogveenherstel.

De Vossenberg is een hoger gelegen zandrug door het Peelgebied, welke als een belangrijk acces door de Peelmoerassen fungeerde. Ten noorden van het acces begint de Groote Peel, het gebied ten zuiden van de Vossenberg was eveneens Peelmoeras, maar is na de Tweede Wereldoorlog ontgonnen. Het strategische belang van de Vossenberg was enerzijds gelegen in de accesfunctie van de zandrug, en anderzijds gelegen in het overzicht dat de hoger gelegen Vossenberg bood over het strategische landschap. Daartoe zijn er in '39-'40 zeven kazematten gebouwd, waarvan er anno 1999 nog vijf overeind staan. Deze accesverdediging is dus tamelijk gaaf bewaard gebleven en bestaat heden ten dage nog uit drie S-KAZEMATTEN, twee B-KAZEMATTEN en de RUÏNE VAN EEN G-KAZEMAT, welke het enige overgebleven exemplaar in Limburg is.

Ten noorden van de Vossenberg zijn diverse Peelvennen aanwezig welke een grote diversiteit hebben aan waterfauna.

Laarzen of waterdichte schoenen zijn aanbevolen.

Meer informatie:

De heer Jo van Zanten

0493 - 492 827

email
De heer Frans van Houts 0493 - 311 789 email

Algemene informatie

woensdag 10 juli 2019 - 13:00 tot 16:30
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image