Asten-Someren
Landschap
Op
zondag10mrt201913:30

Publiekswandeling: Mariapeel

Wandel met IVN Asten-Someren op zondag 10 maart mee door natuurgebied de Mariapeel en beleef de natuur.

Natuurgebied de Mariapeel is de laatste jaren vernat. Steeds meer water wordt in gebied vastgehouden om de bestaande veenlanden te behouden en uit te breiden. Dit prachtig stukje natuur was in het verleden bekend om zijn rijke veenlanden, welke veelvuldig zijn ontgonnen. 

Tijdens deze wandeling vertellen we meer over het ontstaan en de toekomst van het gebied. Kortom een wandeling door een mooi natuurgebied met een mooie geschiedenis.

De wandeling duurt circa 2 uur.

Laarzen of ander waterdicht schoeisel is vereist !!

Gidsen: Joke Steeghs en Annie van Galen

Meer informatie: publieksact@ivnastensomeren.nl

Mariapeel : water en natuurontwikkeling

De Peel; woeste gronden, water, bos en vooral veel unieke natuur.

Ooit was de Mariapeel deel van een uitgestrekte hoogveengebied , dat toen werd beschreven als “wild, woest en ledig” en ”een weeke, drassige streek daar nauwelijks een mens gaan kan”. Na de veenafgravingen en ontginningen bleven een paar peelrestanten, o.a. de Mariapeel, over als natuurgebied. Mede door maatregelen om verdroging tegen te gaan is er een veelzijdig natuurgebied ontstaan. Moerassen, veenplassen, heidevelden en bossen wisselen elkaar voortdurend af. Zeldzame hoogveenvegetaties komen hier voor, zo’n 125 verschillende vogelsoorten met o.a. de zeldzame blauwborst en roodborsttapuit, en ook insecten en zoogdieren zijn goed vertegenwoordigd.

De wandelaar ziet grote vlaktes van okergeel pijpenstrootje en wat plukken hei, daartussen geheimzinnige, donkere waterpoelen, waarin blauwe lucht en witte wolken zich spiegelen. De witte bast van berken licht op in het stille, verlaten landschap. Talloze vogelgeluiden wijzen erop dat het gebied dichter bevolkt is dan je zo ziet. Ook sporen van reeën en andere dieren zien we onderweg. Evenals de vervening heeft ook de oorlog littekens nagelaten in het landschap oa. een vliegtuigkrater waarvan onlangs is bepaald welk vliegtuig het was en wie er in verongelukt zijn.

In de Mariapeel is hard gewerkt aan de natuur om het oorspronkelijke hoogveenlandschap te herstellen. Tijdens deze wandeling zullen resultaten van deze inspanningen te zien zijn, zoals her en der het terugkomen van hoogveenmos.

Het karakter van de wandeling is een ‘doorloopwandeling’, d.w.z. dat er onderweg niet vaak wordt stilgestaan. Op een enkele plek zal door de gids toelichting worden gegeven op historie, natuur en beheer. Een gedeelte van de wandeling voert over paden die zeer drassig zijn. Hier kan de wandelaar nog iets ervaren van de Peel uit het verre verleden:een lege en verlaten streek, onherbergzaam en slecht toegankelijk , stil en mooi in zijn eenvoud.

Algemene informatie

zondag 10 maart 2019 - 13:30 tot 15:30
Locatie: 
Willem III hoeve Helenaveen
Soemeersingel 127
5759 RD Helenaveen
Nederland
Google Maps image