Asten-Someren
Biodiversiteit
Op
zondag10jul202214:00

Publiekswandeling: de Berken

Op zondagavond 10 juli kunt U met gidsen van IVN Asten-Someren meewandelen. 

Samenkomst om 14.00 uur bij de ingang van de Berken (nabij huisnummer 2).

De Berken

De Berken is de naam van een klein natuurreservaat nabij het gehucht de Berken waar de Astense Aa doorheen stroomt. De rivier de Aa werd tussen 1960 en 1970 over bijna de gehele lengte van 21 km gekanaliseerd, behalve het stuk in dit natuurgebied. Over een lengte van 2 km meandert de rivier door de Berken. Enkele jaren geleden is het deel tussen de Berken en de N279, een traject van 4,5 km, de beek op een natuurlijke wijze heringericht waardoor het gebied aanmerkelijk is vergroot. De met landbouwwater vervuilde beek overstroomt dit reservaat onregelmatig. Hierdoor ontstaat een verruiging van de vegetatie. In het bos overheersen daardoor soorten als kleefkruid, grote brandnetel en fluitenkruid.

Algemene informatie

zondag 10 juli 2022 - 14:00 tot 17:00
Locatie: 
ingang de Berken
Berken 2
5724 AN Ommel
Nederland
Google Maps image