Asten-Someren
Natuur
Op
donderdag28feb201920:00

Open avond: Water en klimaat (verandering)

In 2018 werden we ineens geconfronteerd met het feit dat ook Nederland waterschaarste kan hebben. De zomer was langdurig gortdroog. Klimaatverandering betekent niet alleen temperatuurstijging maar ook veranderingen in neerslaghoeveelheid en -verdeling.  

Op donderdag 28 fenruari 2019 zal Ad Havermans tijdens een interessante lezing daar dieper op ingaan. Eerst wordt gekeken naar (neerslag)water vanuit de weerkunde.

  • Hoe ontstaat neerslag? Verdamping en afstroming van water, alsmede het gedrag van water in de bodem horen daarbij.  
  • Wat betekent klimaatverandering voor de beschikbaarheid van water: wereldwijd en Nederland?  
  • Krijgen wij meer of minder neerslag?  
  • Krijgen we steeds meer te maken met extremen: droogtes, stortbuien?  

Tenslotte wordt klimaatverandering geplaatst in het bredere kader van duurzaamheid. 

De lezing begint om 20.00 uur en is vrij toegankelijk.

Algemene informatie

donderdag 28 februari 2019 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image