Asten-Someren
Water
Op
donderdag31okt201920:00

Open avond: Water en klimaat

Op 31 oktober 2019 zal Ad Havermans een lezing verzorgen tijdens onze maandelijkse open avond.

In 2018 werden we ineens geconfronteerd met het feit dat ook Nederland waterschaarste kan hebben. De zomer was langdurig gortdroog. In 2019 werd dit, mede door de lage grondwaterstand, in mindere mate nog eens over gedaan. Klimaatverandering betekent niet alleen temperatuurstijging maar ook veranderingen in neerslaghoeveelheid en -verdeling. Eerst wordt gekeken naar (neerslag)water vanuit de weerkunde. Hoe ontstaat neerslag. Verdamping en afstroming van water, alsmede het gedrag van water in de bodem horen daarbij. Wat betekent klimaatverandering voor de beschikbaarheid van water: wereldwijd en Nederland? Krijgen wij meer of minder neerslag? Krijgen we steeds meer te maken met extremen: droogtes, stortbuien? Tenslotte wordt klimaatverandering geplaatst in het bredere kader van duurzaamheid.

Algemene informatie

donderdag 31 oktober 2019 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image