Asten-Someren
Vogels
Op
donderdag25jan201820:00

Open avond: Vogelopvang Noord-Brabant

De laatste donderdag van de maand hebben wij weer een open avond, waar iedereen vanaf 20.00 uur welkom is.

Ditmaal verteld Charles Brosens over Vogel Revalidatie Centrum Zundert en verteld Pepie Smits over Stichting Vogelasiel Someren. Zij geven uitleg over hun plannen en de gang van zaken bij het opvangen en revalideren van zieke en gewonde vogels. Ook komen aspecten als voorlichting, educatie en gezondheidrisico’s aan de orde.

De aanvang is om 20.00 uur in de Stulp aan de Ostaderstraat 30 te Asten. Toegang is gratis.

Noord Brabant groeit toe naar twee centra voor de opvang en revalidatie van vogels: het Vogel Revalidatiecentrum in Zundert en het Vogelasiel in Someren. Charles Brosens geeft leiding aan het centrum in Zundert en Pepie Smits in Someren. Op donderdag 25 januari verzorgen zij bij IVN Asten-Someren een lezing over hun werk. Aan de orde komen de ontwikkeling van zieke en gewonde vogels, de revalidatie en de voorlichting hierover. Ook wordt aandacht besteed aan het risico van ziekte en gezondheid.

De kleinschalige, vaak hobbymatige opvang van zieke en gewonde vogels ontwikkelt zich tot een (semi)professionele opvang in goed uitgeruste centra. In Brabant concentreert de opvang zich in Zundert en Someren. Zo heeft de gemeente Someren recent het bestemmingsplan vastgesteld waardoor het vogelasiel aan de Phillipsbosweg haar ambitie om uit te groeien tot het opvangcentrum voor oost Brabant kan realiseren.

Algemene informatie

donderdag 25 januari 2018 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image