Asten-Someren
Natuur in de Buurt
Op
donderdag29sep202220:00

Open avond: Uitvoering waterbeleid Astense en Kleine Aa

Momenteel is het waterschap Aa en Maas druk bezig met de reconstrcutie van de Astense Aa (tussen de Limburgse grens en de A67), de Beekerloop (vanaf nieuwplan Loverbosch totaan de uitloop in de Astense Aa) en de Kleine Aa.

Ernest de Groot geeft donderdag 29 september 2022 van 20.00 tot 22.00 uur een uitgebreide presentatie over de uitvoering van het beleid voor water, natuur en klimaat i.r.t. ons landschap. 

Iedereen die van wandelen, fietsen en/of van water, natuur en landschap houdt, is van harte welkom.

Oost-Brabant/De Peel herbergt vele landschappen, met elk hun eigen ontstaansgeschiedenis, geëigend grondgebruik, landschappelijke inrichting en -stoffering. Ernest de Groot: "Het landschap bepaalt in hoge mate ons beleid inzake water, natuur en klimaat."

Ernest de Groot (van waterschapspartij Water Natuurlijk) is nu zo'n 30 jaar in de weer in het Brabantse landschap, zowel ambtelijk, bestuurlijk als maatschappelijk. Hij is actief met ruimtelijke ordening, landinrichting, land- en tuinbouw, milieu, bodem, water, natuur, landschap/cultuurhistorie en recreatie in Brabant. Momenteel is hij lid van het dagelijks bestuur (tevens loco-dijkgraaf) van waterschap Aa en Maas namens Water Natuurlijk en lid van het algemeen bestuur van het Brabants Landschap. Verder is hij actief als natuurgids en landschapsbeschermer en landschapsbeheerder in de regio Uden-Veghel. In 2014 en 2015 was hij de bijna groenste politicus van Nederland.

Voor koffie en thee, wat vooraf en in de pauze wordt geschonken, vragen wij een kleine vergoeding van 1 euro per consumptie.

Algemene informatie

donderdag 29 september 2022 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image