Asten-Someren
Natuur
Op
donderdag23feb201720:00

Open avond: Naar een hogere natuurkwaliteit in onze bossen

Wie door onze bossen wandelt zal het grote verschil in onderbegroeiing opvallen. Soms nagenoeg kaal, soms eentonig, dan weer zeer gevarieerd. Wat is de oorzaak, welke factoren zijn hierbij bepalend en hoe kan de beheerder hierin sturen om te komen tot een hogere natuurkwaliteit?

Hierover geeft Patrick Hommel, als bosonderzoeker verbonden aan Alterra in Wageningen, op donderdag  23 februari as. een lezing bij IVN Asten-Someren in verenigingsgebouw de Stulp. De aanvang is om 20.00 uur en de entree is gratis.

Het voorjaar begint vaak vroeg in het bos. Over een maand of twee zullen her en der weer tapijten van bosanemonen en allerlei andere vroege voorjaars-bloeiers de bosbodem gaan bedekken. Maar dat zal zeker niet overal gebeuren. In veel bossen lijkt de natuur pas in de loop van de zomer wakker te worden en er zijn zelfs bossen waar het hele jaar lang nauwelijks iets lijkt te gebeuren. Waar komen die verschillen vandaan?  En hoe kan de bosbeheerder hierin sturen? In deze lezing wordt getracht een tip van de sluier op te tillen. En vooral ook geeft Hommel aan hoe de bossen -ook op onze armere zandgronden- natuurrijker kunnen worden

Waar het in onze bossen aan ontbreekt, is een gevarieerde ondergroei. Vooral de zogenaamde voorjaarsflora kan bossen ecologisch waardevol én aantrekkelijk voor recreanten maken. Op dit moment staan in Zuid-Limburg bosanemonen, salomonszegel, lelietjes-van-dalen, daslook en gele anemonen te bloeien. Maar in Brabant, Drenthe, op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug lopen wandelaars nog door kale, winters aandoende bossen..

Hommel: „De gangbare opvatting is dat het op de zandgronden niet veel beter kan. Op deze schrale bodems zouden alleen dennen, sparren en berken willen groeien, als het meezit eiken en beuken.” Veel terreinbeheerders hebben de laatste decennia hun best gedaan om de naaldbossen te ’verloven’. Daardoor staan er nu meer loofbomen tussen het naaldhout en is het bos afwisselender geworden. Dat is winst, maar het kan veel beter, meent Hommel.En dat licht hij in deze lezing toe..

Algemene informatie

donderdag 23 februari 2017 - 20:00 tot 22:30
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Contactpersoon: 
Patrick Hommel
Google Maps image