Asten-Someren
Natuur in de Buurt
Op
donderdag26sep201920:00

Open avond: Mussenbaan Groote Peel

Op 26 september 2019 zal Boena van Noorden een lezing verzorgen tijdens onze maandelijkse open avond.

Van maisakker tot vogelparadijs.  De theorie en praktijk van natuurontwikkeling. Het verschijnen van het nationale Natuurbeleidsplan in 1990 vormde een revolutie in het denken over natuurbehoud in ons land.  

Tot 1990 speelde natuurbescherming zich uitsluitend af binnen natuurreservaten, waarbij men trachtte door het juiste beheer de biodiversiteit op peil te houden. Men kwam in die tijd tot het besef dat dit onvoldoende was en dat een meer offensieve aanpak nodig was om de achteruitgang te stoppen. Er werd een systeem opgezet om landbouwgronden grenzend aan kwetsbare natuurgebieden weer terug te geven aan de natuur.  

Het begrip Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werd voor het eerste beschreven en uitgewerkt in dit Natuurbeleidsplan. Landbouwgronden, waarvan sommigen zelfs nog vrij recent (omstreeks 1965) waren ontgonnen, werden weer omgezet in natuur (natuurontwikkeling).  

De lezing gaat in hoe het proces van natuurontwikkeling in zijn werk is gegaan aan de hand van het gebied de Mussenbaan, grenzend aan de zuidwest zijde van de Groote Peel. Zowel de theorie (de zgn. eilandbiografie) als de praktijk zullen daarbij worden behandeld.  

In het tweede deel van de lezing zullen de resultaten van de natuurontwikkeling in het voorbeeldgebied worden beschreven. De eens troosteloze maisakkers en hoogproductieve raaigrasweiden zijn daarbij omgezet in een waar vogelparadijs! 

Algemene informatie

donderdag 26 september 2019 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image