Asten-Someren
Natuur in de Buurt
Op
donderdag25aug202220:00

Open avond: Lezing slangenarend (nieuw onderwerp)

Helaas is Willem, welke een lezing zou geven over het Natura2000 gebied 'het Beuven' verhinderd. Gelukkig hebben we binnen eigen gelederen een prima vervanger kunnen vinden, met een actueel onderwerp op de Strabrechtse heide.

De afgelopen jaren zijn er enkele exemplaren van de slangenarend waargenomen op de Strabrechtse Heide. Dit jaar dateert de eerste waarneming van 26 juni en de laatste momenteel van 10 aug, dus een periode van maar liefst 7 weken.

De soort is, zoals de naam al zegt, veelal afhankelijk van slangen als voedsel.

In de meest andere gebieden, waar de soort in Nederland is waargenomen, leven één of twee soorten slangen. Op de Strabrechtse Heide leven geen slangen, dus dit lijkt het enige gebied waar ze gedurende een langere periode foerageren zonder dat er slangen aanwezig zijn.?

Leven ze hier uitsluitend van Levendbarende hagedissen?

Jo van Zanten zal eenieder een diepere inkijk geven in het leven van de slangenarend op de Strabrechtse Heide.

Door Sovon is een publicatie uitgebracht over de slangenarend, welke hier is te downloaden.

Voor koffie en thee vragen wij een kleine vergoeding van 1 euro per consumptie.

Algemene informatie

donderdag 25 augustus 2022 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image