Asten-Someren
Natuur
Op
donderdag25okt201820:00

Open avond: Jeneverbessen van IJstijd tot nu

Tijdens deze open avond verteld Maaike Drees u meer over de Jenerbes. U kunt deze lezing gratis bijwonen in ons verenigingsgebouw.

De Jeneverbes is een bijzondere boom voor Nederland. De Jeneverbes was de eerste boom die aan het eind van de laatste ijstijd de stuivende zandvlakten koloniseerde. Als de jeneverbes een struweel vormt, biedt dat een plekken voor talloze soorten mossen, korstmossen, schimmels, insekten en vogels.  

In onze tijd heeft de jeneverbes het moeilijk. De jeneverbes staat op de Nederlandse Rode lijst van planten staat als sterk in aantal afgenomen. De struwelen op de zandverstuivingen en heide verouderen, er komen nauwelijks jonge bomen bij.  

Veel mensen zijn actief om de jeneverbes te redden. Dankzij hun inspanningen verschijnen op sommige plaatsen weer jonge planten. Daarnaast wordt onderzocht of en hoe stikstofdepositie, klimaatverandering en verruiging leiden tot afwezigheid van verjonging. 

Algemene informatie

donderdag 25 oktober 2018 - 20:00 tot 23:00
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image