Asten-Someren
Landschap
Op
donderdag29jun201720:00

Open avond: Geologie van Zuid-Nederland

Het Maasdal, de heuvels van Zuid-Limburg, het vlakkere gebied van Midden- en Noord-Limburg met zijn kleine, maar markante hoogteverschillen, de Peelhorst en het van noord naar zuid hellende landschap van oostelijk Noord-Brabant ..... Zuid-Nederland heeft landschappelijk veel variatie te bieden. Dit is vooral te danken aan de lange geologische geschiedenis die letterlijk de grondslag van dit gebied vormt. Het huidige beeld en de inrichting van het landschap zijn dan ook niet goed te begrijpen zonder een overzicht van de gebeurtenissen die hier de afgelopen 300 miljoen jaar hebben plaatsgevonden. 

Limburg heeft de langste aardgeschiedenis achter de rug. Het ligt op de flank van de oude Midden-Europese middelgebergten. Onder Midden-Limburg en oostelijk Noord-Brabant ligt in de diepte een verzakkingsgebied met langgerekte breuken en flinke hoogteverschillen. De bewegingen van de aardkorst in de ondergrond zijn voor een deel al heel oud. Zij bepalen het reliëf van Zuidoost-Nederland. Langs de Peelrandbreuk vond in 1932 de aardbeving van Uden plaats en op 13 april 1992 de aardbeving van Roermond. De Maas vormt dwars op die breuklijnen een dal, omzoomd door zogenaamde rivierterrassen. De geologische kaart van Nederland geeft duidelijk het gehele afwateringspatroon weer. Gedurende de laatste drie miljoen jaar van de aardgeschiedenis zijn er ten minste dertig koude perioden geweest, waarvan in zeker twee van die perioden landijs in Nederland lag. Hoewel Zuid-Nederland ijsvrij bleef, is de invloed van het ijs op de vormen van het landschap toch heel groot geweest. Het grind, dat over heel Zuid-Nederland verspreid ligt is een goede boodschapper van deze landschapsvormende gebeurtenissen.

Hans de Jong op 29 juni zal ingaan op de geologische geschiedenis van het zuidelijke deel van zuidoost Brabant en Limburg.

De interessante lezing begint om 20.00 uur in ons verenigingsgebouw de Stulp. Voorafgaand is vanaf 19.00 uur de éénmalige verkoop van natuurboeken, uit de collectie van Ton van Eck.

Algemene informatie

donderdag 29 juni 2017 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image