Asten-Someren
Vogels
Op
donderdag27sep201820:00

Open avond: De Buizerd

De buizerd is onze talrijkste en misschien ook onze bekendste roofvogel. Vaak wordt hij hoog in de lucht waargenomen. Rondjes zwevend en daarbij al of niet miauwend. Dan weer zittend in een boom aan de bosrand of op een paal langs de snelweg. In dit laatste geval ogenschijnlijk een beetje suffig rondkijkend.  
 
Schijn bedriegt echter. De vogel zit dan meestal op de uitkijk en via deze zit-en-wacht strategie probeert hij vroeg of laat zijn slag te slaan en een argeloze prooi te overrompelen.   De buizerd is een roofvogel die alleen al door zijn afmetingen tot de verbeelding spreekt. Veel verder dan het geijkte ‘roofvogel op een paal’ komen veel mensen meestal niet, terwijl men graag meer over de vogel aan de weet zou willen komen.  
 
Welnu aan die vaak geuite wens wil IVN-afdeling Asten/Someren graag voldoen door het organiseren van een lezing die helemaal in het teken van de buizerd staat.  
 
Op deze avond zal Gerard Compiet het o.m. hebben over: - de veldkenmerken en het zintuiggebruik  - het buizerdbiotoop  - de jachtstrategieën en de prooikeuze  - de broedbiologie  - de buizerd tijdens de trek  - de relatie met andere organismen  - de verhouding buizerd/mens vroeger en nu.  
 
Deze lezing verschaft u een duidelijk beeld van het wel en wee van de buizerd. U zult daarna tijdens uw wandelingen met meer plezier en kennis van zaken naar de buizerd kijken.  
 
Genoemde ‘buizerdavond’ door IVN-Asten-Someren wordt gehouden op donderdag 27 september a.s. vanaf 20.00 uur in verenigingsgebouw ‘De Stulp’, Ostaderstraat 30 in Asten.  De entree is gratis. 

Algemene informatie

donderdag 27 september 2018 - 20:00 tot 22:30
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image