Asten-Someren
Landschap
Op
donderdag18mei201720:00

Open avond: Bloemrijke bermen

Op donderdag 18 mei vindt bij IVN Asten-Someren een avond plaats over het beheer van de wegbermen in beide gemeenten. De gemeenten hebben verbetering van de biodiversiteit hoog in het vaandel staan. Bloemrijke bermen spelen daarin een belangrijke rol. Vanuit de gemeente wordt het huidige bermbeheer toegelicht en komen lopende projecten voor meer biodiversiteit aan de orde. De aanwezigen kunnen met voorstellen en suggesties aangeven waar zij kansen zien te komen tot méér biodiversiteit.

De avond vindt plaats in verenigingsgebouw de Stulp aan de Ostaderstaat 30 te Asten en begint om 20.00 uur. De entree is gratis.

Zowel Asten als Someren streven naar de verbetering van de biodiversiteit in hun gemeente. Wegbermen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Maar niet elke wegberm is daarvoor geschikt. Verkeersveiligheid, de aanwezigheid van schaduw gevende bomen of financiële beperkingen spelen hierbij een rol. Maar en zijn ook kansen om met een daarop afgestemd beheer bermen te veranderen in een zee van bloemen waarmee ze een belangrijke rol spelen in ons ecosysteem.

Bert Lemmens vertelt over de successen op dit gebied in Aarle Rixtel. Daar werken gemeente en IVN al jarenlang samen in projecten gericht op verbetering van de biodiversiteit.

Marty van der Els van de afdeling groenbeheer in Asten en Someren geeft een uiteenzetting over het beheer van de wegbermen in deze gemeenten. Ook gaat hij in op enkele lopende projecten op het gebied van meer biodiversiteit voor bermen.

Hij hoopt op een levendige discussie met de aanwezigen en op suggesties om de biodiversiteit van bermen te verbeteren.                                      

Algemene informatie

donderdag 18 mei 2017 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image