Asten-Someren
Natuur
Op
vrijdag15nov201920:00

Natuurfilms Polen en Nederlandse natuurgebieden

Voor de pauze film Natuurlijk Polen (duur ongeveer 45 minuten)

Na de pauze enkele films van vogels in waterrijke gebieden o.a. Zeeland, de Wadden, Schoorkuilen, Kwegt, Banen en het Soerendonks Goor.

In mei 2009 en 2017 bezochten leden van Vogelwerkgroep de Peel het Warta Nationaal Park en natuurgebieden in en rondom Osieczna. In 2009 en in 2017 hebben wij het Warta Nationaal Park bezocht. In het park loopt een betonnen pad met een lengte van 5 km. Hier vandaan heb je een prachtig overzicht op het natuurgebied. Het natuurgebied ligt zowel in Duitsland als in Polen. Tussen de moerassen, rietvelden en vennen met rietkragen leven zwarte ooievaars, kemphanen, groenpootruiter, knobbelzwanen, bosruiters meerkoeten, wilde- en krakeenden, groepen grauwe ganzen en ooievaars.

Aan de noordzijde van de Warta ligt het reservaat en aan de zuidzijde ligt een uitgestrekt graslandgebied dat grotendeels extensief beweid wordt met vleesvee.

In de rivierdalen en uiterwaarden van de Oder en de Warta bevinden zich veel beschermde gebieden die over het algemeen goed toegankelijk zijn; en waar vanaf allerlei insteekweggetjes vogels geobserveerd kunnen worden. In de drassige weide leeft de kwartelkoning.

Zeearenden zijn volop aanwezig. Het zijn majestueuze vogels; die tot de verbeelding spreken; hun vleugelspanwijdte is 2.40 meter. Ook is dit het leefgebied van het wildzwijn.

Het niveau van het water in dit park stijgt gewoonlijk in de late herfst, maar ook in de maanden maart en april zijn de waterstanden hoog.

In Polen is de Warta-Monding het belangrijkste wetland voor 254 broedende, pleisterende watervogels. Voor veel vogelsoorten is dit gebied het belangrijkste broedgebied in Polen. Het aantal broedende kraanvogels kent een stijgende lijn.

Osieczna ligt in het zuidwesten van Polen en is omgeven door visvijvers, een park en een groot meer. In het meer leven verschillende soorten futen, eenden en zwanen.

Visvijvers zijn voor watervogels een paradijselijke broedplaats. Tevens barsten ze van voedsel.

De rietkragen eromheen zijn veilige broed- en rustplaatsen. Hiertussen broeden de roerdomp, woudaapje, grote karekieten, en zelfs de kraanvogel.

Opvallend veel broedvogels zijn waar te nemen zowel in het bos als in de waterrijke omgeving.

De natuur in Polen is prachtig. Het Warta National Park en de weidse landschappen, maar ook de vogelrijke visvijvers in de omgeving van Osieczna hebben een grote indruk op mij gemaakt. Het is voor alle tijden van de dag een goed gebied om vogels waar te nemen en ook landschappelijk en vegetatiekundig zeer de moeite waard.

In al deze gebieden heb ik filmopnames gemaakt van de hierin levende vogels.

De film Natuurlijk Polen is voorzien live geluid en met ingesproken tekst. 

Algemene informatie

vrijdag 15 november 2019 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image