Asten-Someren
Vogels
Vanaf
zaterdag27jan201808:30

Nationale tuinvogeltelling

Tuinen vormen in het verstedelijkte, maar zeer diverse, Nederland een steeds belangrijker overwinteringsplek voor allerlei vogelsoorten. Daarom organiseren Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland jaarlijks in januari de Nationale Tuinvogeltelling. Deze telling wordt dit jaar voor het 15de jaar uitgevoerd.

Doel
Aantallen en verspreiding vaststellen van in tuinen overwinterende vogelsoorten.

Welke soorten
Alle soorten die zich in of vlak bij de tuin ophouden en dus een ‘relatie’ met de tuin hebben. Hoog overvliegende vogels worden niet geteld.

Werkwijze

  • Telling in derde weekend van januari
  • Ga voor het raam zitten of op het balkon, met uitzicht op de tuin
  • Tel precies een half uur
  • Noteer per soort het hoogste aantal dat tegelijkertijd is waargenomen
  • Geef online door via tuinvogeltelling.nl

Resultaten
De resultaten worden gebundeld in jaarverslagen.

ALVAST BEDANKT!

Algemene informatie

zaterdag 27 januari 2018 - 08:30 tot zondag 28 januari 2018 - 20:30
Locatie: 
Bij u in de tuin
Nederland