Asten-Someren
Vogels
Vanaf
vrijdag28jan202212:00

Nationale tuinvogeltelling

Tuinen vormen in het dicht bebouwde, maar zeer diverse, Nederland een steeds belangrijker overwinteringsplek voor allerlei vogelsoorten. Daarom organiseren Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland jaarlijks in januari de Nationale Tuinvogeltelling. 

Doel
Aantallen en verspreiding vaststellen van in tuinen overwinterende vogelsoorten.

Welke soorten
Alle soorten die zich in of vlak bij de tuin ophouden en dus een ‘relatie’ met de tuin hebben. Hoog overvliegende vogels worden niet geteld.

Werkwijze

  • Telling in derde weekend van januari
  • Ga voor het raam zitten of op het balkon, met uitzicht op de tuin
  • Tel precies een half uur
  • Noteer per soort het hoogste aantal dat tegelijkertijd is waargenomen
  • Geef online door via tuinvogeltelling.nl

Resultaten
De resultaten worden gebundeld in jaarverslagen.

ALVAST BEDANKT!

Algemene informatie

vrijdag 28 januari 2022 - 12:00 tot zondag 30 januari 2022 - 20:30
Locatie: 
Bij u in de tuin
Nederland