Asten-Someren
IVN
Op
maandag17okt202220:00

Najaarsoverleg

Op maandag 17 oktober 2021 vindt het najaarsoverleg plaats in ons verenigingsgebouw de Stulp.

Vanaf 19.30 uur staat voor alle werkgroepleden de koffie klaar.

Ben op tijd zodat de vergadering om 20.00 uur kan beginnen.

 (CONCEPT)

1. Opening

2. Verslag voorjaarsoverleg 2021

3. Mededelingen

4. IVN Asten Someren en Corona

5. Financiën IVN Asten Someren 

6. Jaarprogramma 2023

  • Programma activiteiten opstellen
  • Ledendag
  • Ledenactiviteit het uitstapje dat verzorgd wordt door een van onze werkgroepen
  • ? jan. Nieuwjaarsbijeenkomst
  • ? febr. Algemene Ledenvergadering
  • ? maart Voorjaarsoverleg
  • ? okt. Najaarsoverleg
  • Stulp Evenementje 10 november

7. Aanvulling bestuur

8. Rondgang langs de werkgroepen

9. Sluiting om 22.00 uur

Bij verhindering graag afmelden:

Telefonisch: 0493 694032

Email: secr@ivnastensomeren.nl

Algemene informatie

maandag 18 oktober 2021 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image