Asten-Someren
IVN
Op
maandag07okt201920:00

Najaarsoverleg

Op maandag 7 oktober 2019 vind het voorjaarsoverleg plaats in ons verenigingsgebouw de Stulp.

Vanaf 19.30 uur staat voor alle werkgroepleden de koffie klaar.

Ben op tijd zodat de vergadering om 20.00 uur kan beginnen.

Één van de punten die (wederom) aan de orde zal komen is het toekomstbestendig IVN. Door het bestuur is hiervoor een beleidsplan opgesteld welke hier de downloaden is. Wij verzoeken eenieder hierin in te lezen.

Beleidsplan IVN Asten-Someren versie 1

Betreft: Na jaarsoverleg van 7 oktober o m 20.00 uur in de Stulp

1. Opening

2. Verslag voorjaarsoverleg 2019

3. Mededelingen

4. IVN van de Toekomst / Beleidsplan IVN Asten Someren

5. Financiën IVN Asten Someren 

6. Jaarprogramma 2020

  • Programma activiteiten opstellen
  • Ledendag
  • Ledenactiviteit het uitstapje dat verzorgd wordt door een van onze werkgroepen
  • 12 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst
  • 17 febr. Algemene Ledenvergadering
  • 30 maart Voorjaarsoverleg
  • 5 okt. Najaarsoverleg
  • Stulp Evenementje 6 of 13 november

7. Aanvulling bestuur

8. Rondgang langs de werkgroepen

9. Sluiting om 22.00 uur

Bij verhindering graag afmelden:

Telefonisch: 0493 694032

Email: secr@ivnastensomeren.nl

Algemene informatie

maandag 7 oktober 2019 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image