Asten-Someren
IVN
Op
maandag03okt202220:00

Najaarsoverleg

Op maandag 3 oktober vindt het najaarsoverleg plaats in ons verenigingsgebouw de Stulp.

Vanaf 19.30 uur staat voor alle werkgroepleden de koffie klaar.

Ben op tijd zodat de vergadering om 20.00 uur kan beginnen.

Opening.

2. Mededelingen

3. 60 Jarig jubileum 2023

  • Programma werkgroepen
  • Contactpersoon werkgroepen

4. Stand van zaken nieuwe site

5. PR werkgroepen; hoe kunnen we de werkgroep(activiteiten) beter onder de aandacht brengen?

6. Stand van zaken en toekomst van de werkgroepen. We zien bij enkele werkgroepen een stagnatie in de (actieve) belangstelling. Hoe kunnen we dit doorbreken?

7. Rondvraag en sluiting

Bij verhindering graag afmelden:

Telefonisch: 0493 694032

Email: secr@ivnastensomeren.nl

Algemene informatie

maandag 18 oktober 2021 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image