Asten-Someren
IVN
Op
maandag14feb202220:00

Jaarvergadering

De vergadering vindt plaats in ons clubgebouw de Stulp. Iedereen die lid is van onze vereniging is van harte welkom.

Wij willen graag beginnen om 20.00 uur, dus kom alstublief op tijd.

De agenda is beperkt tot noodzakelijk te behandelen onderwerpen:

1. Opening

2. Vaststelling verslag jaarvergadering juni 2021

3. Financieel:

Toelichting op het financieel verslag

Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie

Vaststelling contributie

Goedkeuring en verlenen decharge

4. Bestuursverkiezing

Aftredend zijn W. Steenbakkers en M. de Jongh; 

Wij zijn voor beide functies op zoek naar opvolging. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Marianne de Jongh (secr@ivnastensomeren.nl)

5. Mededelingen en rondvraag.

6. Sluiting

Het jaarverslag en de financiële stukken liggen één uur voor de vergadering in de Stulp ter inzage, Leden die niet in de gelegenheid zijn hiervan gebruik te maken vragen wij dit kenbaar te maken aan onze secretaris waarbij naar een alternatief zal worden gezocht.

Algemene informatie

maandag 14 februari 2022 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image