Asten-Someren
Landschap
Op
vrijdag16nov201820:00

Herinrichting Aa-dal

Er zijn vergevorderde plannen met het dal van de Aa tussen de grens met Limburg en Sluis 10 en ook de Kleine Aa onder Someren. Waterschap Aa en Maas gaat deze opnieuw inrichten waarbij het oorspronkelijke karakter van een meanderende beek wordt hersteld. Doel hierbij is het creëren van meer natuur en het langer vasthouden van het water.

Bij IVN Asten-Someren verzorgt Ad Verhoeven een toelichting op deze ontwikkeling. De lezing vindt plaats op vrijdag 16 november om 20.00 uur in verenigingsgebouw de Stulp aan de Ostaderstraat 30 te Asten. De toegang is gratis.

De Aa is van belang voor flora en fauna. Herstel van het beekdal op de lange termijn draagt ook bij aan een robuust systeem zodat we droge voeten houden én kunnen genieten van een mooier landschap met meer variëteit in planten- en diersoorten. De Aa wordt zo ingericht dat planten en dieren hier goed kunnen leven en dat de kwaliteit van het water verbetert. Tegelijkertijd moet dat geen nadelige gevolgen voor de landbouw met zich meebrengen.

De beek wordt over een lengte van 12 kilometer goed begaanbaar gemaakt voor vissen die trekken. Voor zeven obstakels die vissen nu hinderen om de beek op te zwemmen wordt een oplossing gezocht. Het kan zijn dat stuwen worden verwijderd, maar ook de aanleg van vistrappen is een optie. Ook de Kleine Aa wordt meegenomen in de visie, maar daar is veel meer voor nodig. Zeker de aanpak van de wateroverlast én de ecologische ontwikkelingen raken elkaar nauw.

Algemene informatie

vrijdag 16 november 2018 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image