Asten-Someren
Insecten
Op
donderdag27feb202020:00

Dagvlinders in de Peel

De laatste donderdag van de maand is het weer tijd voor onze gratis te bezoeken open avond. Ditmaal over (dag)vlinders in de Peel.

De vlinders staan in Nederland onder druk. Van de 70 soorten die ons land rijk was zijn er 18 uitgestorven, terwijl 30 van de overgebleven soorten op de Rode Lijst staan.  

Wat betekent dit voor Oost-Brabant en hoe staat de vlinderfauna ervoor?  
Jaap Halma en Ad Brouwers hebben tot nu toe, in drie jaar, 26 soorten dagvlinders gespot in onze route aan de Kokmeeuwenweg.  
Wat ons opviel is de grote fluctuaties van verschillende soorten. Waarschijnlijk heeft dit niet alleen te maken met klimaatsverandering, maar zeker ook met de werkzaamheden en beheer in dit deel van de Astensche Peel.  

De Groote Peel staat bekend als vlinderrijk gebied vanwege het spiegeldikkopje dat alleen nog in de Peelregio in Nederland voor komt.  
Door te zorgen voor betere leefomstandigheden voor vlinders, zullen veel andere planten en dieren profiteren. De Vlinderstichting zet zich in voor behoud en herstel van de vlinders in ons land.  

Tijdens deze open avond zal aan de orde komen hoe vlinders leven en wat ze nodig hebben, welke vlinders bij ons in de buurt en elders in Europa rondvliegen.  

Voor koffie en thee vragen wij een kleine vergoeding van 1 euro per consumptie.

Algemene informatie

donderdag 27 februari 2020 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN gebouw Asten-Someren
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image