Asten-Someren
Water
Vanaf
woensdag10okt201820:00

Cursus Water en waterbeheer

Dat ons klimaat langzaam aan verandert valt niet meer te ontkennen. De oplopende temperatuur zorgt er voor dat het weer extremere kantjes gaat krijgen. De hagelbui van 2016 zal bij velen nog wel in het geheugen zitten. En de droogte van 2018 zeker ook nog. Of een enkele gebeurtenis toe te schrijven is aan het veranderende klimaat is altijd lastig vast te stellen maar de trend is duidelijk. Ook het aantal buien en vooral de heftigheid ervan zullen toenemen.

Het beeld van ondergelopen straten zullen we steeds vaker gaan zien tenzij we de nodige maatregelen nemen. Tegelijk is water een voorwaarde voor leven.

IVN Asten-Someren organiseert een cursus WATER. In vier lesavonden en evenzoveel excursies willen we meer inzicht geven in wat er speelt maar ook in hoe we zelf kunnen bijdragen de overlast te verminderen. De cursus is bedoeld voor eenieder die méér wil weten over water, over rivieren, beken en grondwater, over hoe we met maatregelen overlast door te veel of juist te weinig water proberen te beheersen.

Les 1 gaat over de chemisch en fysische eigenschappen van water en waarom het zo belangrijk is voor levensprocessen. Water om te drinken, als koel- of proceswater, de kwaliteit en kwantiteit en ook de waterkringloop komen aan de orde.

Les 2 behandeld weersystemen, klimaat en de geografische verdeling van water. Wat zijn de gevolgen van teveel of te weinig water.

Les 3 Gaat over hydrologie en ecohydrologie, over het waterleven in relatie tot het soort water, stilstaand, stromend etc.

Les 4 zal gaan over het beheer van water, over beken, sloten en rivieren en over de waterkwaliteit. Hoe zorgen we dat het niet te nat of te droog wordt?

Excursies:

De eerste excursie gaat over beekherstel en het hermeanderen.

Bij excursie 2 gaan we kijken naar de maatregelen die het waterschap en de gemeentes nemen om de overlast tegen te gaan.

Bij excursie 3 brengen we een bezoek aan een moderne waterzuiveringsinstallatie.

Bij excursie 4 besteden we aandacht aan de relatie met de natuur.

De theorieavonden worden gegeven in ons verenigingslokaal De Stulp, Ostaderstraat 30 in Asten, beginnen om 20.00 en duren tot ca 22.00 en worden.

De theorieavonden zijn op de woensdagen 10 okt,14 nov, 12 dec 2018 en op 16 januari 2019.

De excursie zijn op zaterdagen 27 okt, 24 nov 2018 en op  26 jan 2019. De vierde excursie moet nog worden vastgesteld.

De prijs bedraagt 55.- euro.

Meer informatie kunt u krijgen via cursus@ivnastensomeren.nl of via Jos Bronneberg 06-13486913.

Een aanmeldformulier kunt u  digitaal invullen.

De betaling van  € 55,00  zien wij graag tegemoet op rekeningnummer NL41RABO 0103615784.

De aanmelding is definitief na ontvangst van de betaling.

 

Algemene informatie

woensdag 10 oktober 2018 - 20:00 tot zaterdag 26 januari 2019 - 10:00
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image