Asten-Someren
Natuur in de Buurt
Op
woensdag01jun202220:00

Avondwandeling: de Berken

Op ....augustus kunt U met gidsen van IVN Asten-Someren meewandelen. 

Samenkomst om 20.00 uur bij de ingang van de Berken (nabij huisnummer 2). 

De Berken

De Berken is de naam van een klein natuurreservaat nabij het gehucht de Berken waar de Astense Aa doorheen stroomt. De rivier de Aa werd tussen 1960 en 1970 over bijna de gehele lengte van 21 km gekanaliseerd, behalve het stuk in dit natuurgebied. Over een lengte van 2 km meandert de rivier door de Berken. Enkele jaren geleden is het deel tussen de Berken en de N279, een traject van 4,5 km, de beek op een natuurlijke wijze heringericht waardoor het gebied aanmerkelijk is vergroot. De met landbouwwater vervuilde beek overstroomt dit reservaat onregelmatig. Hierdoor ontstaat een verruiging van de vegetatie. In het bos overheersen daardoor soorten als kleefkruid, grote brandnetel en fluitenkruid.

Op mooie zomeravonden is het gebied aantrekkelijk door diverse soorten vleermuizen en een populatie glimwormen.

Algemene informatie

zondag 10 juli 2022 - 20:00 tot 23:00
Locatie: 
ingang de Berken
Berken 2
5724 AN Ommel
Nederland
Google Maps image