Werkgroep Nestkasten

Werkgroep nestkasten IVN afdeling Assen

 

Al 50 jaar onderhoudt en inspecteert de familie Huisman zo’n 80 nestkastjes in en om het Asserbos. In de zestiger jaren verzorgde vader Arie alleen de nestkastjes. Sinds de negentiger jaren ging zoon Frank mee. In 2016 werd kleinzoon Marijn met het nestkastjesvirus besmet. En nu in 2019 verzorgen vader Frank en zoon Marijn Huisman gezamenlijk de nestkastjes.

 

Jaarlijks worden begin maart alle nestkastjes geïnspecteerd, de kapotte nestkasten worden gerepareerd of vervangen en de overige schoongemaakt. Jaarlijks worden er zo’n 7 nestkastjes vervangen. Na de schoonmaak zijn de nestkastjes klaar voor hun nieuwe bewoners. Begin mei gaan vader en zoon weer op stap en wordt bij ieder nestkastje de vogelsoort, de aantallen jongen en eieren geteld. Ieder jaar worden al deze gegevens vastgelegd en doorgegeven aan SOVON.

 

Wilt u meer weten of met de familie Huisman op pad? Neem dan contact op met de secretaris Jaap van Roon secretaris@ivnassen.nl of met Frank Huisman. Frank is te bereiken via de mail frankhuisman@hotmail.com of telefonisch 06-25167246.