Nieuwsbrief

Maandelijks verschijnt er een digitale nieuwsbrief van IVN-KNNV Assen.
Hierin vind je:

  • Mededelingen vanuit het bestuur
  • Aankondiging van lezingen en excursies
  • Verslagen van lezingen en excursies
  • Informatie over cursussen
  • Mededelingen van de werkgroepen
  • Vragen en oproepen van leden
  • Bijdragen van leden
  • Enz, enz, enz

Einbert van Rees en Diliana Welink maken deel uit van de redactie.

Leden kunnen kopij via e-mail sturen naar secretaris@assen.knnv.nl

De nieuwsbrieven en de voorlopers daarvan (Kruusbèze en Brummels) zijn digitaal in te zien.