Assen
Beleid & Organisatie
zondag04apr2021

Uitstel Jaarvergadering(en) op 30 maart

Gezien de aanhoudende Corona-pandemie is het helaas niet mogelijk om onze Jaarvergaderingen op 30 maart door te laten gaan. Samen hebben de afdelingen besloten, dat we de Jaarvergadering uitstellen totdat een samenkomst weer mogelijk is. Meest waarschijnlijk is dat na de zomervakantie, mits de vaccinatiegraad voldoende is. Uiteraard worden de leden daarover op tijd geïnformeerd. Of we in de herfst de Jaarvergadering schriftelijk houden (zoals afgelopen jaar) of digitaal (via Zoom of Teams) of misschien wel (mondeling) in een vergaderruimte is nu nog niet te beslissen. We hopen natuurlijk dat de pandemie voldoende wordt onderdrukt, zodat we elkaar weer kunnen aankijken en de hand schudden. Wat zal dat vreemd zijn na ruim een jaar van “social distancing”. De leden krijgen per mail de jaarstukken, of hebben die al ontvangen en deze staan ook op de website. Heeft u vragen over dit uitstel, schroom dan niet om de secretaris een vraag te stellen of om één van de andere bestuursleden hierover aan te spreken. In beperkte mate en op veilige afstand worden nog enkele activiteiten georganiseerd. Vergeet u vooral niet om waarnemingen te melden bij de redactie van de Nieuwsbrief! Op die manier kunnen we elkaar een beetje door deze lastige tijd heen slepen. Het bestuur wenst u sterkte toe.