Assen
Beleid & Organisatie
maandag24mei2021

Samenvoeging Vereniging IVN en Stichting IVN

Beste IVN-leden,

Op 22 april 2021 werden de vereniging IVN (de leden) en de stichting IVN (de beroepskrachten) formeel samengevoegd tot één vereniging.
Hierover hebben we jullie in eerdere vergaderingen geïnformeerd.

In het volgende PDF-document: Update samenvoeging stichting en vereniging IVN worden de achtergronden nog eens geschetst. De fusie is een logische keuze en maakt een einde aan de verwarrende situatie van twee IVN’s.

Verder is de organisatiestructuur aangepast aan de ondertussen gangbare bestuursvorm. De landelijke raad (LR) heeft het besluit met grote meerderheid ondersteund. Bij een dergelijke fusie moeten leden die het niet eens zijn met de samenvoeging en/of de aangepaste organisatiestructuur in de gelegenheid gesteld worden om per direct en zonder verdere consequenties hun lidmaatschap te beëindigen.

Jaap van Roon, secretaris IVN-Afdeling Assen