Assen
Vogels
zaterdag16feb2019

Gezocht: vrijwilligers

Nestkasten in Asser Bos.

Eind augustus is Arie Huisman overleden. Bijna 50 jaar lang verzorgde Arie een serie van ruim 80 nestkastjes in het Asser Bos en rond het provinciehuis, vooral samen met zijn zoon Frank. En in de laatste jaren ook met kleinzoon Marijn. Frank wil het werk van zijn vader graag voortzetten, samen met zijn 10-jarige zoon Marijn, maar kan dat (fysiek) niet alleen aan. Voor de komende drie jaar zijn we daarom op zoek naar iemand, die dit tweetal kan helpen bij hun jaarlijkse verzorgings-werkzaamheden. Wat houdt dat globaal in? • Minimaal 2 zaterdagen beschikbaar zijn: begin maart (schoonmaken) en in mei (inspectie); • Eventueel 1 of 2 keer jaarlijks aanwezig zijn bij een IVN-stand om voorlichting te geven. Er vindt jaarlijks een pré-inspectie plaats en het resultaat van de broedsels wordt verstuurd naar de SOVON. Maar dat zijn werkzaamheden, waarvoor Frank zorg wil (blijven) dragen. Denk je, dat je hen kunt meehelpen en het verzorgen van de nestkasten in stand kunt houden? Praat daarover dan eens met Frank, of bel met hem: 06-25167246.