Schepping, een halve eeuw natuurontwikkeling op eigen land – Eef Arnolds

Op dinsdagavond 7 maart geeft bioloog en schrijver Eef Arnolds een boeiende lezing in het Duurzaamheidscentrum in Assen.

Eef verteld: “Schepping is een particulier natuurgebied in de buurtschap Holthe bij Beilen, grotendeels gesitueerd op voormalige landbouwgrond. Het heeft vanaf 1974 in vier fases zijn huidige omvang gekregen van 8,4 ha. Het was mijn bedoeling om een goede uitgangssituatie te scheppen voor het ontstaan van een mooi, afwisselend landschap met een hoge biodiversiteit en kansen voor bijzondere soorten. De natuur doet vervolgens het eigenlijke werk.

In mijn voordracht volg ik de ontwikkeling van landschap en natuur in Schepping aan de hand van foto’s. De uitgangssituatie verschilt per deelgebied en daarom zijn ze op verschillende manieren ingericht, waaronder uitgebreide graafwerkzaamheden. Ook de verschillende vormen van beheer komen ter sprake, zoals maaien, begrazen, bemesten, bekalken, snoeien en zagen van bomen. De effecten hiervan op de uiteenlopende levensgemeenschappen komen aan de orde.

Momenteel bestaat Schepping uit een kleinschalig mozaïek van bos, grasland, moeras en open water. De ontwikkeling van verschillende soortengroepen sinds het ontstaan van  Schepping is uitgebreid gedocumenteerd en laat zien dat op een klein terrein een zeer hoge diversiteit kan worden gecreëerd. In de loop der jaren zijn er 54 soorten broedvogels vastgesteld, 470 vaatplanten (deels geïntroduceerd), 30 dagvlinders, 420 nachtvlinders en 730 paddenstoelen. Tal van opmerkelijke soorten zullen de revue passeren. Daarnaast sta ik stil bij natuurbeleving in Schepping gedurende verschillende jaargetijden”.

Opgave via activiteiten@ivnassen.nl

Excursie

Op zaterdag 20 mei is er ’s middags een excursie op Schepping. Gedurende dit veldbezoek zullen onder leiding van Eef Arnolds verschillende delen van Schepping bezocht worden, met aandacht voor geschiedenis, inrichting, beheer, levensgemeenschappen en bijzondere soorten. Voor de excursie geldt er een maximum van 20 personen.

Opgave via activiteiten@ivnassen.nl

Schepping Holthe

Schepping Holthe
Waar
Duurzaamheid Centum Assen (DCA)
Bosrand 2
9401 SL Assen
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis voor IVN en KNNV leden en €5 voor niet-leden
  • Aanmelden verplicht: Ja

Contact Activiteiten IVN-Assen

Ontdek meer over

Deel deze pagina