Assen
Water
Op
zaterdag24aug201906:30

Dagtocht Marker wadden

Het nieuwe eilandengebied ontdekken

Dagtocht Marker Wadden op 24 augustus

Zin om een kijkje te nemen op het nieuwe eilandgebied de Marker Wadden? Dit eilandgebied in het Markermeer is in 2016 in aanleg genomen en sinds 2018 open voor publiek.
IVN-KNNV Assen organiseert op zaterdag 24 augustus een volledig verzorgde tocht vanaf Assen per bus en boot naar dit interessante natuurgebied.

Marker Wadden
Afgelopen twee jaar maakten flinke groepen oeverzwaluwen gebruik van het eiland. Er verbleven al veel soorten eenden, zoals bergeend, slobeend, krakeend, kuifeend, tafeleend en ook al smient. Ook maken we kans om de slechtvalk te zien, bruine kiekendief, Pontische meeuw, lepelaar, paapje, tapuit, boerenzwaluw, huiszwaluw en gele kwikstaart. Augustus is een goede maand voor de steltlopertrek. We verwachten soorten als kemphaan, krombekstrandloper, kleine strandloper, bonte strandloper, oeverloper, steenloper en heel misschien grauwe franjepoot. De zwarte stern heeft de Marker Wadden inmiddels ontdekt als slaapplaats.
Als we op het eiland aankomen, kun je ervoor kiezen om zelf rond te lopen of om mee te wandelen met de vogelgidsen. Tijdens de presentatie aan boord krijg je informatie over de verschillende wandelroutes en plekken waar je vogels kunt verwachten.

Praktische informatie op een rij:
⦁    bus vertrekt om 6.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Bonte Wever in Assen;
⦁    om 8.30 uur vertrek met de zeilboot Schuttevaer vanaf Bataviahaven Lelystad;
⦁    op de heenreis aan boord een kopje koffie/thee en een presentatie;
⦁    na ongeveer 1½  uur aankomst Marker Wadden;
⦁    de wandeling gaat over schelpen- en vlonderpaden. Dus bij droog weer voldoen wandelschoenen/sneakers;
⦁    op de terugvaart (om 14.00 uur) biologische lunch (incl soep) aan boord;
⦁    terug in Lelystad om 15.30 uur en vandaar met de bus terug naar Assen.

Aanmelden
Deze dagtocht kost € 69,50 per persoon; inclusief bus, boot, entree Marker Wadden, kop koffie/thee en lunch aan boord. Ben je lid van Natuurmonumenten dan krijg je € 3,00 korting per persoon voor maximaal 4 personen.
Meld je aan door een mail te sturen aan ivn-assen@hotmail.com. Vermeld in de mail de namen van de deelnemer(s), van welke IVN-afdeling je lid bent (en eventueel je Natuurmonumentenlidnummer om korting te krijgen). Je ontvangt dan een mail terug met het te betalen bedrag. De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld op het rekeningnummer van IVN Assen te Assen is bijgeschreven: NL64TRIO0390468797.
Vol=Vol.

Algemene informatie

kluut
stern
zaterdag 24 augustus 2019 - 06:30
Locatie: 
Parkeerplaats de Bonte Wever Assen
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image