Samenwerking

IVN Arnhem werkt samen met anderen, waarbij beide partners "baat" hebben bij de samenwerking.

Gemeente Arnhem

De werkgroep "Aan de slag in de natuur" gaat in overleg met de parkbeheerders aan het werk.
De parkbeheerder zorgt dat het werk is voorbereid en zorgt ook voor nazorg.
Het gereedschap is beschikbaar gesteld door de Gemeente.

De Heemtuinwerkgroep heeft veel contacten met de beheerder van de Heemtuin die werkzaam is bij het Natuurcentrum Arnhem.

De werkgroep Vlindertuin is actief op grond die beschikbaar gesteld is door de Gemeente.
Voor zware beheerklussen mogen ze een beroep doen op mensen en hulpmiddelen van de Gemeente.

Website: Natuurcentrum Arnhem

KNNV en NIVON

De Groencursus wordt georganiseerd door IVN Arnhem, KNNV - Vereniging voor Veldbiologie, NIVON-Arnhem.
Cursisten melden zich aan via NIVON-Arnhem. KNNV en IVN verzorgen de lessen en excursies.

De activiteiten van KNNV en NIVON-Arnhem staan ook open voor leden van IVN Arnhem.

Websites:

Groenforum

IVN Arnhem is partner in het Groenforum Arnhem. In dit forum worden de ontwikkelingen op het terrein van natuur en landschap in de gemeente Arnhem gevolgd en van gevraagd en ongevraagd commentaar voorzien.
Alle groene organisaties in Arnhem zijn lid van het Groenforum Arnhem. Het is daarmee een belangrijk netwerk voor de samenwerking tussen groene organisaties.
Molenplaats Sonsbeek (Bezoekerscentrum) faciliteert het Groenforum Arnhem met huisvesting en een secretaris.

Natuurbegraafplaats Heidepol

IVN Arnhem en Natuurbegraafplaats Heidepol werken samen als het gaat om natuur-educatie op Heidepol. IVN-gidsen verzorgen rondleidingen en informatiestands waarbij de natuur en de natuurbeleving centraal staan. Onze vrijwilligers helpen met een inventarisatie van de levende natuur op de Natuurbegraafplaats.

Website: Heidepol

Burgers' Zoo

De samenwerking met Burgers' Zoo en de Stichting Vrijwilligers van Burgers’ Zoo heeft betrekking op het lezingenprogramma van Burgers' Zoo.
Daarnaast heeft IVN Arnhem een warme historische band met het gilde van de vrijwillige gidsen in Burgers' Zoo.

Website:  Burgers'Zoo 

Studievereniging LaarX


De samenwerking met de Studievereniging LaarX van de Hogeschool van Hall Larenstein en Helicon in Velp heeft betrekking op het lezingenprogramma van de Studievereniging LaarX.

Website: www.svlaarx.nl
 

Meer samenwerking

Er zijn afspraken over het bijwonen van bijeenkomsten met KNNV, het Gelders Geologisch museum te Velp, de Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken en Groei & Bloei afdeling Arnhem.

Websites: