Samenwerkingen

Samenwerking

IVN Natuur-educatie Arnhem werkt samen met anderen, waarbij beide partners “baat” hebben bij de samenwerking.

Hier vind je een opsomming van een deel van onze samenwerkingen.

Gemeente Arnhem

De werkgroep “Aan de slag in de natuur”/Natuurbeheer gaat in overleg met de parkbeheerders aan het werk.
De parkbeheerder zorgt dat het werk is voorbereid en zorgt ook voor nazorg.
Het gereedschap is beschikbaar gesteld door de Gemeente.

De Heemtuin-werkgroep heeft veel contacten met de beheerder van de Heemtuin die werkzaam is bij het Natuurcentrum Arnhem, Stadsboerderij Presikhaaf.

De werkgroepen Vlindertuin en Stille Tuin zijn actief op grond die beschikbaar gesteld is door de Gemeente.
Voor zware beheerklussen mogen ze een beroep doen op mensen en hulpmiddelen van de Gemeente.

Natuurcentrum Arnhem

Van oudher organiseren wij onze cursussen en lezingen in het Natuurcentrum Arnhem, Stadsboerderij Presikhaaf en werken wij met hen samen.
Website: Natuurcentrum Arnhem

KNNV en NIVON

De Groencursus wordt georganiseerd door IVN Natuur-educatie Arnhem, KNNV – Arnhem(Vereniging voor Veldbiologie) en NIVON-Arnhem.
Cursisten melden zich aan via NIVON-Arnhem. KNNV en IVN verzorgen de lessen en excursies.

De activiteiten van KNNV en NIVON-Arnhem staan ook open voor leden van IVN Natuur-educatie Arnhem.

Websites:

Groenforum

IVN Natuur-educatie Arnhem is partner in het Groenforum Arnhem.
In dit forum worden de ontwikkelingen op het terrein van natuur en landschap in de gemeente Arnhem gevolgd en van gevraagd en ongevraagd commentaar voorzien.
Alle groene organisaties in Arnhem zijn lid van het Groenforum Arnhem.
Het is daarmee een belangrijk netwerk voor de samenwerking tussen groene organisaties.
Molenplaats Sonsbeek (Bezoekerscentrum) faciliteert het Groenforum Arnhem met huisvesting en een secretaris.

Website: groenarnhem.nl/projecten/groenforum-arnhem/

Vrienden van Sonsbeek

IVN Natuur-educatie Arnhem is lid van de Vereniging Vrienden van Sonsbeek en heeft als zodanig zitting in het bestuur.

Website: Vrienden van Sonsbeek

Vrienden van Meinerswijk

IVN Natuur-educatie Arnhem is lid van de Vereniging Vrienden van Meinerswijk.

Website: www.vriendenvanmeinerswijk.nl

Natuurbegraafplaats Heidepol

IVN Natuur-educatie Arnhem en Natuurbegraafplaats Heidepol werken samen als het gaat om natuur-educatie op Heidepol.
IVN-gidsen verzorgen rondleidingen en informatiestands waarbij de natuur en de natuurbeleving centraal staan.
Onze vrijwilligers helpen met een inventarisatie van de levende natuur op de Natuurbegraafplaats.

Website: Heidepol

Burgers’ Zoo

De samenwerking met Burgers’ Zoo en de Stichting Vrijwilligers van Burgers’ Zoo heeft betrekking op het lezingenprogramma van Burgers’ Zoo.
Daarnaast heeft IVN Natuur-educatie Arnhem een warme historische band onder andere met het gilde van de vrijwillige gidsen in Burgers’ Zoo.

Website:  Burgers’Zoo

Studievereniging LaarX

De samenwerking met de Studievereniging LaarX van de Hogeschool van Hall Larenstein en Helicon in Velp heeft betrekking op het lezingenprogramma van de Studievereniging LaarX.

Website: www.svlaarx.nl

Meer samenwerkingen

Er zijn afspraken over het bijwonen van bijeenkomsten met KNNV, het Gelders Geologisch museum te Velp, de Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken en Groei & Bloei afdeling Arnhem.
Daarnaast werken wij nauw samen met de omliggende IVN-afdelingen.

Websites: