Historie

IVN Natuur-educatie Arnhem is in 1948 opgericht als Stichting Natuurbeschermingswacht Arnhem en bestaat daarmee inmiddels 75 jaar.

De natuurbeschermingswachters riepen recreanten tot de orde als die de natuur aantastten, bijvoorbeeld door afval te gooien.
Ze waren op deze wijze ondersteunend voor het toezicht door politie en bos- of parkwachters.

De ANWB gaf al in de jaren tien en twintig van de 20e eeuw affiches uit tegen het vervuilen van natuurgebieden.

In verschillende plaatsen werden, vanaf 1936, Natuurbeschermingswacht stichtingen en verenigingen opgezet, die zich aansloten bij de Bond van Natuurbeschermingswachten.

Natuurwacht armband en speldje

Gaandeweg ontwikkelde de Bond steeds meer voorlichtende en educatieve activiteiten waardoor de natuurwachters meer ‘natuurgidsen’ werden.
In de jaren vijftig sprak men steeds meer over een aanpassing van het ‘werk’.
Zo ontstond het besef dat meer voorlichting en vooral educatie noodzakelijk waren.

Vrij snel ontstond het plan een instituut te bouwen, dat zich veel meer met educatie bezig zou houden, maar wel mét behoud van de eigen activiteiten.
Het lag ook voor de hand:

Het heeft veel overredingskracht gekost om de Natuurbeschermingswachten te overtuigen van de zin van de verandering.
Het is een proces van jaren geweest. Er was veel onzekerheid. Maar in de loop van 1959 en 1960 ging het echter snel.

Op 21 mei 1960 is definitief besloten de Bond te reorganiseren. Deze dag geldt dan ook als de geboortedatum van het I.V.N.

In 1961 krijgt het tijdschrift van de ‘Vereniging van Natuurwachten en Natuurgidsen’, ofwel het Instituut van Natuurbeschermingseducatie, een nieuwe naam.

De nieuwe naam weerspiegelt het belang van een goede relatie tussen Natuur en Mens.

Ook nu ontvangen leden nog steeds dit geactualiseerde periodieke tijdschrift.

 

IVN Natuur-educatie Arnhem van de laatste jaren

Naast de organisatie van (langjarig bestaande maar ook vernieuwende) cursussen werken we vanuit verschillende werkgroepen aan onderhoud, herstel en vernieuwing van de natuurlijke omgeving in Arnhem.

Ook werken we intensief samen met groenverenigingen zoals onder andere het KNNV (Vereniging voor Veldbiologie), Groen Arnhem, Groei & Bloei Arnhem e.a., Vrienden van Sonsbeek, Vrienden van Meinerswijk, het GroenForum, Natuur & Milieu Gelderland, diverse Schouwgroepen en de naburige IVN-verenigingen, zoals Oost VeluweZoom, RijnWaal en Zuid-West Veluwe.
Vanuit een lange historie leverde IVN Arnhem ook (vrijwillige) natuurgidsen aan Burgers’ Zoo.
Jaren geleden startte de dierentuin om de dierentuingidsen zelf op te leiden met specifieke op de aldaar geldende aandachtsgebieden gerichte trainingen.
Ook nu nog werken tientallen IVN-natuurgidsen in de dierentuin en heeft IVN Arnhem een uitstekende band met de dierentuin en leveren we regelmatig deskundigen en vrijwilligers aan voor onze educatieve programma’s, zoals het jaarlijkse BuurNatuur (in de dierentuin) in de maand juni.