Balans en exploitatie 2022 van IVN Natuur-educatie Arnhem

Hier kun je onze Balans en exploitatie van 2022 downloaden:

Concept Balans en exploitatie 2022 voor ALV

Na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van 1 april 2023 volgt hier de definitieve versie.